Alle teksten de baas!

Training “Alle teksten de baas!”

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken op de basisschool. Je heb het namelijk bij alle vakken nodig. Je hebt begrijpend lezen nodig om te kunnen begrijpen wat je leest. Niet alleen bij het vak begrijpend lezen zelf, maar ook bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie en natuur. En zelfs bij rekenen! Want om een verhaaltjessom te kunnen maken, moet je toch echt eerst begrijpen wat er staat voordat je hem kan oplossen!
Op de middelbare school moet je ook langere teksten leren voor bijvoorbeeld een toets. Het leren van een tekst gaat veel makkelijker, wanneer je begrijpt waar de tekst over gaat!

Om goed te kunnen begrijpen waar een tekst over gaat, zijn onder andere de woordenschat van een kind en het niveau van technisch lezen erg belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de achtergrondkennis die een kind al heeft over een bepaald onderwerp.
Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden er (nieuwe) verbanden gelegd tussen dat wat je leest en dat wat je al weet. Hierdoor ontstaat inzicht in de tekst en krijg je overzicht. Je snapt de tekst, je kan het misschien voor je zien in een plaatje, je kan het verhaal navertellen in je eigen woorden en tegelijkertijd wordt je woordenschat verder uitgebreid.

Toch zijn er veel kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen.
Heel veel kinderen vinden begrijpend lezen saai, of zelfs stom. Vaak komt dat doordat de (lange) teksten niet aansluiten bij hun eigen belevingswereld of bij hun interesses. Ook vinden ze het vaak gewoon moeilijk.
Tegenwoordig lezen kinderen niet meer zoveel en daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het lezen van lange of moeilijke woorden of weten ze de betekenis van die woorden niet.
Wanneer je een aantal woorden niet kent, wordt het heel lastig om een tekst goed te begrijpen.
Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet je namelijk 90% van de gebruikte woorden kennen en begrijpen!

Over “Alle teksten de baas!”
Tijdens de training “Alle teksten de baas!” leren kinderen structuren en verbanden in de tekst herkennen. Door te werken volgens een vast stappenplan leren de kinderen iedere tekst systematisch aan te pakken.
Je kind leert hoe hij of zij in 6 stappen een tekst kan lezen en kan overzien, zodat hij of zij de tekst begrijpt en daardoor ook beter kan onthouden. Hierdoor kan je kind er makkelijker vragen over beantwoorden of de inhoud van de tekst navertellen in zijn/haar eigen woorden, bijvoorbeeld tijdens het maken van een samenvatting. Er wordt ook nog apart aandacht besteed aan het maken van Cito-teksten.
Omdat veel kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen, vaak ook moeite hebben met “redactiesommen” bij het rekenen (de zogenaamde verhaaltjessommen), heeft RT-Praktijk BOEBEL in de training “Alle teksten de baas!” daarom ook het onderdeel “rekentaal” opgenomen. Tijdens de training zal er dan ook aandacht besteed zal worden aan het omgaan met deze redactiesommen.

Er wordt tijdens de training onder andere aandacht besteed aan:
• Jezelf vragen stellen om tot meer inzicht te komen
• Toepassen van verschillende leesstrategieën
• Werken met kleuren en plaatjes
• Mindmap maken
• Signaalwoorden
• Verbanden leggen
• Vergroten van de woordenschat
• Plezier krijgen in begrijpend lezen
• Leren omgaan met redactiesommen bij het rekenen

Voor wie?
De training “Alle teksten de baas!” is een groepstraining voor 2 à 3 kinderen uit groep 5 t/m 8 of voor middelbare scholieren uit de brugklas (klas 1 en 2).

Werkwijze
De training “Alle teksten de baas!” is in principe een groepstraining voor 2 à 3 kinderen, maar kan ook individueel worden gevolgd.
Het voordeel van het volgen van de training in een groep is dat kinderen en jongeren heel veel van elkaar kunnen leren en elkaar ook kunnen stimuleren. Kinderen en jongeren nemen sneller iets aan van hun leeftijdgenoten, dan van een volwassene die tips geeft!
Het voordeel van het volgen van de individuele training kan zijn dat sommige kinderen zich meer op hun gemak voelen als er geen andere kinderen bij zijn. De aandacht van de trainer is dan volledig op het kind gericht. Ook kan een kind bij sommige onderdelen van de training meer tijd nodig hebben. In een individuele training kan deze tijd, altijd in overleg met ouders, daarvoor ook genomen worden.

In 6 lessen van anderhalf uur leert een kind tijdens de groepstraining een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.
De training is dan ook afwisselend opgebouwd: er worden uiteraard teksten gelezen en vragen gemaakt, maar we gaan ook bewegen en spelletjes doen. Er wordt ook huiswerk meegegeven, zodat het kind thuis kan oefenen met het geleerde.

Kosten
De groepstraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten van de training zijn €225,- inclusief materiaal.

Het is ook mogelijk om de training individueel te volgen. De training bestaat dan ook uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten voor de individuele training zijn €450,- inclusief materiaal. Het is echter ook mogelijk om de training te spreiden over 9 bijeenkomsten van 1 uur. De kosten hiervan bedragen dan €450,- inclusief materiaal.
Een compleet overzicht met alle tarieven van RT-Praktijk BOEBEL kunt u hier terugvinden.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van de training “Alle teksten de baas!”, dan kunt u contact opnemen met RT-Praktijk BOEBEL. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.