Ik leer anders

Als uw kind niet in woorden, maar in beelden denkt…

Er zijn ook kinderen die in beelden denken in plaats van in woorden; dit zijn beelddenkers. Deze kinderen merken dat de manier van lesgeven op school niet goed aansluit bij de manier waarop zij leren en daardoor kunnen (leer)problemen ontstaan.
RT-Praktijk BOEBEL biedt speciaal voor deze kinderen de training “Ik leer anders”. Deze training leert kinderen een techniek aan om de lesstof om te zetten in beelden, waardoor het beter onthouden kan worden.

Is uw kind een beelddenker?
Even een kort testje…
Laat uw kind eens denken aan het woord “stoel” en vraag vervolgens wat uw kind ziet!

Ziet uw kind het plaatje van een stoel voor zich of ziet het kind de letters van het woord?
Als uw kind een plaatje van een stoel voor zich ziet, kan hij of zij deze stoel waarschijnlijk ook heel goed beschrijven (hoe hij eruit ziet, welke kleur en of hij lekker zit). De kans is groot dat uw kind een beelddenker is!

Beelddenken
Er is een grote groep kinderen met een heel bijzondere gave: het zijn “beelddenkers”. Deze kinderen denken niet in woorden, maar in beelden. Omdat ze “ruimtelijk” (of driedimensionaal) denken, wordt een ingewikkelde situatie vaak snel doorzien. Ze kunnen in gedachten de situatie van alle kanten bekijken: door in hun hoofd “ergens omheen te lopen” of door het beeld in hun hoofd te draaien of te kantelen.
Beelddenkers denken en associëren heel snel, maar vaak wel heel ongestructureerd. Voor een lastig probleem kunnen ze vaak de meest originele oplossingen bedenken, zonder dat ze kunnen uitleggen waarom iets is zoals het is.
Dit heeft te maken met het denken in beelden. In één seconde kunnen namelijk 32 beelden worden gedacht tegenover slechts 2 of 3 woorden. Het denken in beelden gaat dus veel sneller. Het is voor deze kinderen dus heel lastig om al deze beelden om te zetten in woorden om uit te leggen wat ze bedoelen.
Concentratieproblemen is iets wat vaak voorkomt bij beelddenkers. Zodra de leerkracht namelijk iets uitlegt, begint de beelddenker al te associëren en speelt er zich in zijn of haar hoofd al een heel verhaal in beelden af, een soort film dus. Hierdoor mist het kind het grootste deel van de uitleg en weet hij of zij niet waar de les over gaat.
Ook het iets uit het hoofd leren of woordjes leren is voor een beelddenker lastig. Dit kan problemen opleveren bij lezen, spelling of rekenen.
Bij het lezen van stukken tekst worden vaak de “lege woorden” (zoals bijvoorbeeld “de”, “het”, “want”, “omdat”) overgeslagen, omdat kinderen zich geen beeld kunnen vormen bij deze woorden. Bij lezen en spelling worden vaak de “b” en de “d” verwisseld, juist omdat deze kinderen zo goed zijn in het draaien van beelden in hun hoofd. Bij rekenen hebben ze vaak moeite met het tempo of worden cijfers van plaats gewisseld. Zo kan er “52” worden opgeschreven, terwijl er “25” wordt bedoeld.
Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of wordt er gedacht aan dyslexie, ADHD of ADD. De kenmerken zijn dan ook vergelijkbaar.
Bijles en huiswerkbegeleiding helpen echter niet of nauwelijks, omdat het schoolwerk nog steeds op een manier wordt aangeboden die niet past bij hun manier van leren.

Voor wie?
De training “Ik leer anders” is bedoeld voor kinderen die in beelden denken en die hierdoor op school problemen hebben met lezen, spelling en/of rekenen of met het onthouden van informatie. Ook kunnen deze kinderen problemen hebben met concentratie en het organiseren en plannen van taken.

Werkwijze
De training “Ik leer anders” is volledig afgestemd op de manier waarop beelddenkers leren. Er wordt gebruik gemaakt van het talent van beelddenkers (het snel opslaan van beelden) om de leerstof te vertalen naar beelden en dit op de juiste plek op te slaan, zodat hij of zij het ook werk snel kan terugvinden.
De training bestaat meestal uit 4 tot 6 sessies van een uur, waarin kinderen, samen met hun ouders, de basis leren om informatie in beelden op te slaan. Voor oudere kinderen kan er in overleg besloten worden dat het kind de training zonder ouders volgt.

In de eerste sessie wordt het hoofd van het kind “opgeruimd”, omdat er vaak een grote hoeveelheid aan beelden op een ongeorganiseerde manier aanwezig is. Vervolgens wordt het hoofd opnieuw ingedeeld, zodat het kind leert om informatie op een logische manier te ordenen en op te slaan. Hierdoor kan het kind de informatie weer makkelijk terugvinden, bijvoorbeeld bij een dictee of voor een toets.

Tijdens de training kan aandacht worden besteed aan:
• taal: alfabet, spellen, lezen;
• rekenen: automatiseren, plus- en minsommen, tafels, breuken, etc.
• klokkijken;
• ordenen en onthouden van informatie;
• concentratie;
• organiseren en plannen.
Er wordt altijd aangesloten bij datgene waar het kind de meeste problemen mee heeft, zodat het kind handvatten krijgt om daarmee verder te gaan.
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van een werkboek. De kosten voor dit werkboek zijn inbegrepen in de prijs van de training “Ik leer anders”.
Mocht er na de training nog behoefte zijn aan verdere ondersteuning, dan kan dit plaats vinden op basis van Remedial Teaching.

Online trainer
Wanneer een kind voornamelijk problemen heeft met spelling, kan er via RT-Praktijk BOEBEL een account worden afgesloten voor de Online trainer van “Ik leer anders”. Hiermee kunnen alle woordpakketten van groep 3 t/m groep 8 gevisualiseerd (opgeslagen in beelden) en geoefend worden. Deze woorden staan standaard in de Online trainer en kunnen geoefend worden met de module “Dictee”. Naast deze standaard woordpakketten kunnen er ook zelf woordenlijsten worden gemaakt.
Dankzij een eigen inlogcode onthoudt de Online trainer de door een leerling opgeslagen woordpakketten. Er kan hiermee op iedere computer ingelogd worden en dus kan er eventueel ook op school (met een koptelefoon) geoefend worden. Ook wordt er onthouden waar een kind is gebleven met oefenen en kan een kind dus steeds weer verder.

Kosten
De training “Ik leer anders” kost €279,- inclusief het werkboek. Hierbij wordt uitgegaan van 4 sessies van een uur. Een compleet overzicht met alle tarieven van RT-Praktijk BOEBEL kunt u hier terugvinden.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over beelddenken en de training “Ik leer anders”, dan kunt u ook eens kijken op de onderstaande links:

Ook kunt u contact opnemen met RT-Praktijk BOEBEL voor meer informatie over de training “Ik leer anders”. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.