Aanbod

RT-Praktijk BOEBEL heeft het volgende aanbod:

  • Remedial Teaching: specialistische hulp bij leerproblemen. Wanneer uw kind op school problemen heeft met lezen, rekenen of spelling en het niet meer goed lukt om mee te komen met de rest van de klas, ondanks extra begeleiding op school, bijles of huiswerkbegeleiding.
  • De training “Ik leer leren”: deze training is bedoeld om kinderen en jongeren te laten ontdekken HOE zij het beste kunnen leren. Kinderen en jongeren leren welke voorwaarden er nodig zijn om te kunnen leren. Het gaat hierbij niet over de inhoud van een bepaald vak, maar juist over hoe iets aangepakt en geleerd kan worden.
  • De training “Alle teksten de baas!”: bij deze training leren kinderen structuren en verbanden in de tekst herkennen. Door te werken volgens een vast stappenplan leren de kinderen iedere tekst systematisch aan te pakken.
    Kinderen leren hoe zij in 6 stappen een tekst kunnen lezen en kunnen overzien, zodat zij de tekst begrijpen en daardoor ook beter kunnen onthouden. Hierdoor kunnen kinderen er makkelijker vragen over beantwoorden of de inhoud van de tekst navertellen in hun eigen woorden, bijvoorbeeld tijdens het maken van een samenvatting.
  • De training “Ik leer anders”: deze training leert “beelddenkers” een techniek aan om de lesstof om te zetten in beelden, waardoor het beter onthouden kan worden. Beelddenkers zijn mensen die in beelden denken in plaats van in woorden. Deze beelddenkende kinderen merken dat de manier van lesgeven op school niet goed aansluit bij de manier waarop zij leren en daardoor kunnen (leer)problemen ontstaan.
  • JAMARA-rekenen: een methode om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen
  • (zal in de loop van de tijd verder worden aangevuld)