Tarieven

Wat? Prijs
Aanmelding en kennismakingsgesprek Kosteloos
Intakegesprek, eerste gesprek met school en didactisch onderzoek €250,-
Begeleidingsplan €150,-
(opstellen en bespreken, inclusief schriftelijke eindevaluatie en mondelinge toelichting na afloop van het begeleidingstraject)  
Individuele begeleiding/remedial teaching €60,-
(45 min. begeleiding + 15 min. voorbereiding en verslaglegging)  
 Training “Ik leer leren” 1 €215,-
(5 x anderhalf uur, inclusief werkboek)  
Individuele training “Ik leer leren” €400,-
(5 x anderhalf uur, inclusief werkboek)
Verdiepingssessie “Ik leer leren” €75,-
(individueel, 1 uur)
Losse module “Ik leer leren” €100,-
 (individueel, 1,5 uur, inclusief werkbladen)  
Workshop “Plannen en uitvoeren” (groep: 2 à 3 kinderen) €100,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Plannen en uitvoeren” (individueel) €150,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Plannen en uitvoeren” (individueel) €150,-
(3 sessies van 1 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Motivatie verhogen” (groep: 2 à 3 kinderen) €100,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Motivatie verhogen” (individueel) €150,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Motivatie verhogen” (individueel) €150,-
(3 sessies van 1 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Toets- en examenvoorbereiding”
(groep: 2 à 3 kinderen)
€100,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Toets- en examenvoorbereiding” (individueel) €150,-
(2 sessies van 1,5 uur, inclusief werkbladen)
Workshop “Toets- en examenvoorbereiding” (individueel) €150,-
(3 sessies van 1 uur, inclusief werkbladen)
Training “Alle teksten de baas!” (groep: 2 à 3 kinderen) €225,-
(6 sessies van 1,5 uur, inclusief materiaal)
Training “Alle teksten de baas!” (individueel) €450,-
(6 sessies van 1,5 uur, inclusief materiaal)
Training “Alle teksten de baas!” (individueel) €450,-
(9 sessies van 1 uur, inclusief materiaal)
Training “Ik leer anders” €279,-
(4 sessies van 1 uur, inclusief werkboek)
Extra sessie “Ik leer anders” €60,-
(sessie van 1 uur)
Overige werkzaamheden (per 15 minuten) 2 €15,00
(Hierbij valt te denken aan: observatie op school 3, tussentijds gesprek op school, tussentijds gesprek met ouders, telefonisch overleg (>15 minuten) of contact via email (uitgebreid))

 

1 Voor de training “Ik leer leren” wordt in groepsverband (2 à 3 kinderen) een vaste prijs gehanteerd van €215,-. Dit is inclusief werkboek.

2 Het uurtarief wordt berekend naar rato (waarbij tijd >15 minuten per kwartier wordt berekend)

3 Observatie op school is alleen noodzakelijk indien de hulpvraag van uw kind voornamelijk op het vlak van werkhouding en/of gedrag ligt. Een tweede observatie kan nodig zijn om uw kind in een andere situatie te observeren. Voor een eerste observatie wordt een uur uitgetrokken, voor een eventueel tweede observatie een half uur.

N.B.
Alle prijzen voor Remedial Teaching zijn vrijgesteld van BTW.

Alle prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten.

Voor de begeleidingstrajecten van Remedial Teaching wordt maandelijks achteraf gefactureerd. De groepstraining “Ik leer leren”, de losse modules hiervan en de training “Ik leer anders” worden vooraf gefactureerd. Na betaling van de factuur kan uw kind deelnemen aan (onderdelen van) deze trainingen. (Zie ook Algemene voorwaarden)