Workshop “Plannen en uitvoeren”

Een planning maken lukt wel, maar het uitvoeren van de planning niet…

Er wordt vaak gezegd dat kinderen en jongeren moeite hebben met het maken van een planning, maar vaak kunnen ze dit al best wel of anders leren ze dit wel op school. Het probleem ligt daarom vaak niet zozeer op het gebied van het plannen zelf, maar in de praktijk blijkt juist dat het probleem vaker zit in dat ze zich niet aan hun planning houden!
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het kinderen niet lukt om zich aan hun planning te houden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met (het ontbreken van) motivatie, teveel afleiding of het kan komen doordat een kind gewoon niet goed weet hoe hij moet beginnen.

Speciaal voor deze kinderen en jongeren biedt RT-Praktijk BOEBEL de workshop “Plannen en uitvoeren”. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe het komt dat het een kind niet lukt om zich aan zijn planning te houden en leert een kind hoe dit juist wel kan gaan lukken!

Over “Plannen en uitvoeren”
De workshop “Plannen en uitvoeren” is niet zozeer bedoeld om kinderen en jongeren te leren hoe zij het beste een planning kunnen maken. Kinderen en jongeren leren via leuke werkvormen om zelf na te denken over het nut van het maken van een planning en vooral over wat ze nog nodig hebben om zich aan hun planning te kunnen houden.
Vervolgens gaan ze ook aan de slag en gaan ze oefenen met wat zij nog moeten leren. Hiervoor maken zij ook echt afspraken met zichzelf over wat zij de komende tijd anders willen gaan doen.

Tijdens deze workshop (2 sessies van anderhalf uur of 3 sessies van 1 uur) komt het volgende aan bod:

  • Kennismaking
  • Gesprek over het nut van plannen (voor- en nadelen)
  • Welk type planner ben je? En hoe komt het dat je vastloopt? (d.m.v. een test)
  • Stappenplan huiswerk plannen en huiswerktips
  • Oefenen met het maken van een planning
  • Oefening executieve functies
  • Onderzoeken van je eigen uitdagingen op het gebied van plannen
  • Afspraken met jezelf voor de komende week/weken
  • Actieplan voor verbeteringen

Bij de workshop wordt gebruik gemaakt van werkbladen behorende bij de workshop “Plannen en uitvoeren”. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van diverse ondersteunende materialen en spellen.

Voor wie?
De workshop “Plannen en uitvoeren” is bedoeld voor kinderen en jongeren op de middelbare school die het lastig vinden om een planning te maken, maar die vooral ook veel moeite hebben om zich te houden aan de gemaakte planning.

Er is of ontstaat bij deze kinderen vaak veel stress, omdat er op het allerlaatste moment begonnen wordt met het maken of leren van het huiswerk. Dit kan leiden tot faalangst bij toetsen en sommige kinderen krijgen zelfs een black-out wanneer zij een toets hebben. Ook vallen de cijfers vaak tegen, terwijl het kind in principe wel in staat is om een voldoende te kunnen halen.
Dit alles gaat ook vaak gepaard met (veel) ruzie thuis, omdat ouders zien én zeggen dat hun kind nog niet is begonnen met het leren voor dat belangrijke proefwerk bijvoorbeeld…

Werkwijze
De workshop “Plannen en uitvoeren” kan zowel in groepsverband (2 à 3 kinderen) gevolgd worden, maar kan ook individueel worden gevolgd.
Het voordeel van het volgen van de workshop of training in een groep is dat kinderen en jongeren heel veel van elkaar kunnen leren en elkaar ook kunnen stimuleren. Kinderen en jongeren nemen sneller iets aan van hun leeftijdgenoten, dan van een volwassene die tips geeft!
Het voordeel van het volgen van een individuele workshop kan zijn dat sommige kinderen zich meer op hun gemak voelen als er geen andere kinderen bij zijn. De aandacht van de coach is dan volledig op het kind gericht. Ook kan een kind bij sommige onderdelen van de workshop meer tijd nodig hebben. Bij een individuele workshop kan deze tijd, altijd in overleg met ouders, daarvoor ook genomen worden.
Bij de workshop wordt er gewerkt met werkbladen behorende bij de workshop “Plannen en uitvoeren”. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de prijs. Dit geldt zowel voor de workshop in groepsverband als voor een individuele workshop.

Aanvulling op de training “Ik leer leren”
Als een kind de training “Ik leer leren” heeft gevolgd bij RT-Praktijk BOEBEL, kan het zo zijn dat een kind bij een bepaald onderdeel van de training nog wat extra aandacht, begeleiding of ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van plannen en organiseren.
De workshop “Plannen en uitvoeren” is ontwikkeld als aanvulling op de training “Ik leer leren”, maar kan ook prima als losstaande workshop gevolgd worden. Ook is het natuurlijk mogelijk om na het volgen van de workshop alsnog de training “Ik leer leren” te volgen, omdat het mooi op elkaar aansluit en de verschillende onderdelen van de training en de workshop met elkaar samenhangen.

Kosten
De workshop “Plannen en uitvoeren” in groepsverband kost €100,- inclusief werkbladen. De workshop bestaat uit 2 sessies van anderhalf uur. De individuele workshop kost €150,- inclusief werkbladen. Ook hierbij wordt uitgegaan van 2 sessies van anderhalf uur. De individuele workshop kan ook in 3 sessies van 1 uur gegeven worden. De kosten hiervoor bedragen dan €150,- inclusief werkbladen. Een compleet overzicht met alle tarieven van RT-Praktijk BOEBEL kunt u hier terugvinden.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van de workshop “Plannen en uitvoeren” of een afspraak willen maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met RT-Praktijk BOEBEL.