Over mij

Wie ben ik?

Even kort voorstellen…
Mijn naam is Marjolein van Schaick en ik ben 42 jaar. Ik woon samen met mijn partner en onze twee kinderen (dochter in de brugklas en zoon in groep 8) in een eengezinswoning in Amsterdam Nieuw West (Osdorp/De Aker). Hier aan huis is ook RT-Praktijk BOEBEL, een praktijk voor Remedial Teaching, gevestigd.
 

Een stukje achtergrond en ervaring
Na het afronden van mijn HBO-opleidingen “Psycho-Sociaal Werk” en “Orthopedagogische hulpverlening”, ben ik aan het werk gegaan op een school voor speciaal onderwijs (ZMOK, Cluster 4), in eerste instantie als klassen-assistent, maar daarna al snel als leerkracht. Om ook mijn lesbevoegdheid te behalen, heb ik als zij-instromer de PABO afgerond.

Doordat ik inmiddels ruim 15 jaar leerkracht ben geweest in het speciaal onderwijs, heb ik veel ervaring met kinderen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben. De groepen waren altijd vrij klein, waardoor er veel ruimte was om individueel of in kleine groepjes les te geven. Hierdoor kon ik heel gericht maatwerk bieden aan leerlingen en precies aansluiten bij wat zij nodig hadden. Je zou kunnen zeggen dat ik hierbij eigenlijk als remedial teacher aan het werk was, maar dan in een klassensituatie.

In de laatste jaren heb ik echter gezien dat er steeds minder ruimte kwam voor dit individuele maatwerk. Er waren steeds minder mogelijkheden om kinderen, in een klassensituatie, de begeleiding te bieden die zij nodig hadden.
Na de overstap naar een andere school (SBO), merkte ik dat ik mijn manier van werken niet meer paste bij het werken als leerkracht in een klas, maar dat mijn voorkeur toch echt uitging naar het individueel (of in kleine groepjes) werken met kinderen, waarbij ik precies kon aansluiten bij wat er nodig was om een kind een stapje verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Het laatste jaar ben ik dan ook als remedial teacher werkzaam geweest op twee scholen. Helaas was er binnen de formatie geen ruimte meer voor een remedial teacher, waardoor ik mijn werkzaamheden als remedial teacher op deze scholen niet langer voort kon zetten.

Deze ontwikkelingen en daarnaast de recente ontwikkelingen in het onderwijs (waaronder de invoering van het passend onderwijs), in combinatie met mijn passie voor het individueel begeleiden en ondersteunen van kinderen met leerproblemen, hebben er toe geleid dat ik RT-Praktijk BOEBEL ben gaan opzetten. Ik wil in mijn praktijk juist wel die begeleiding kunnen bieden, de individuele begeleiding en ondersteuning die kinderen met leerproblemen zo ontzettend hard nodig hebben!

Door mijn werk als leerkracht in het speciaal onderwijs heb ik al veel ervaring met het individueel begeleiden van kinderen en jongeren met diverse leer- en gedragsproblemen. Daarnaast heb ik ook ervaring met kinderen bij wie sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. Ook bij deze kinderen kan er namelijk sprake zijn van problemen met leren.

Specialisaties
Ondanks dat ik al ruime ervaring heb in het werken met kinderen en jongeren die op de één of andere manier problemen hebben met leren, wil ik mezelf blijven ontwikkelen. Ik heb dan ook meerdere trainingen en cursussen gevolgd, zoals “Ik leer leren”, “Ik leer anders” en “JAMARA-rekenen”. Momenteel volg ik bij Fontys OSO (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg) meerdere modules van de opleiding Master EN (Educational Needs) om mezelf te specialiseren tot taal- en rekenspecialist. Hiervoor volg ik diverse modules van taal en rekenen, waaronder de module “Dyslexie” en de module “Dyscalculie”.
Ook ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).