JAMARA-rekenen

JAMARA-rekenen
JAMARA is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven, kunnen gebaat zijn bij JAMARA-rekenen.
Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
• hoeveelheids- en getalbegrip;
• getalstructuur;
• automatiseringsvaardigheden.
Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.
JAMARA gaat altijd terug naar de basis. Het fundament moet goed zijn om later met grotere getallen te gaan rekenen. Pas wanneer de basis tot en met 10 goed geautomatiseerd is, gaat er verder gerekend worden. Per sessie wordt bekeken of een kind toe is aan een volgend niveau.

Uitgangspunten bij JAMARA-rekenen
• één eenduidige rekenstrategie;
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind;
• via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren;
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten;
• zo min mogelijk talige rekenactiviteit;
• koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen;
• inzicht in getalstructuur aanbrengen;
• op de juiste wijze leren automatiseren;
• trainen van het werkgeheugen;
• aansluiten bij de moderne rekenmethoden op scholen.

Werkwijze
De werkwijze bij JAMARA-rekenen ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • “Onderzoekssessie”: er wordt naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
  • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
  • Instaptoets om het rekenautomatiseringsniveau te bepalen
  • Bespreken uitkomsten
  • Bespreken doelen
  • Opstellen plan van aanpak

Bij JAMARA komt een kind één keer in de 2 à 3 weken terug naar de praktijk om te laten zien wat hij of zij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. Het is natuurlijk ook mogelijk om iedere week een begeleidingsmoment in te plannen, zeker wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn om dagelijks met hun kind te oefenen.
Er wordt namelijk bij JAMARA-rekenen ook van de ouders verwacht dat zij dagelijks 1 à 2 keer ongeveer 5 tot 10 minuten oefenen met hun kind.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over JAMARA-rekenen, dan kunt u contact opnemen met RT-Praktijk BOEBEL. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.