Remedial Teaching

Leerproblemen: als leren niet vanzelf gaat…

Uw kind heeft op school problemen met lezen, rekenen of spelling.
Ondanks extra begeleiding op school, bijles of huiswerkbegeleiding, lukt het niet meer goed om mee te komen met de rest van de klas.
Er is al van alles geprobeerd, maar niks lijkt te helpen. Dit is het moment om specialistische hulp in te schakelen: Remedial Teaching. Dit kunt u zelf doen, maar ook de leerkracht kan aangeven dat Remedial Teaching nodig is voor uw kind.

Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra individuele
begeleiding en ondersteuning op maat wordt gegeven aan
kinderen met leerproblemen. Dit
wordt gedaan door een ervaren leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in het individueel begeleiden van kinderen met leerproblemen.

Er wordt RT gegeven op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en werkwoordspelling.

Voor wie?
Remedial Teaching is bedoeld voor kinderen van de basisschool (groep 3 t/m 8) die problemen hebben met lezen, rekenen of spelling. Extra begeleiding op school, bijles of huiswerkbegeleiding lijkt niet voldoende te helpen.

Werkwijze
Bij Remedial Teaching wordt er gericht (en indien nodig uitgebreid) onderzoek gedaan naar de leerproblemen en aan de hand hiervan wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Vervolgens wordt er een begeleidingstraject van ca. 12 weken ingezet waarin er wordt gewerkt aan de doelen die zijn beschreven in het begeleidingsplan. Hierbij zal er individuele begeleiding op maat plaats vinden.

RT verloopt volgens een vast traject:

 • aanmelding;
 • kennismaking;
 • intakegesprek;
 • gesprek met school (leerkracht en/of intern begeleider);
 • observatie op school (indien gewenst);
 • didactisch onderzoek d.m.v. diagnostische toetsen en gesprekken;
 • opstellen van het begeleidingsplan;
 • bespreken van het begeleidingsplan;
 • begeleidingstraject;
 • evaluatie;
 • afronden van het begeleidingstraject of eventueel afspraken maken voor een vervolgtraject.

Kosten
Een overzicht van de kosten voor Remedial Teaching vindt u hier.

Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en bijles of huiswerkbegeleiding?
Bij Remedial Teaching wordt dieper ingegaan op het leerprobleem door het doen van uitgebreid onderzoek. Vervolgens wordt er een begeleidingsplan met doelen opgesteld waarmee wordt gewerkt. Er wordt tijdens de begeleiding gebruik gemaakt van materialen die het best aansluiten bij de manier waarop een kind leert.
Bij bijles en huiswerkbegeleiding is er voornamelijk sprake van herhaling en het oefenen van “meer van hetzelfde”. De mogelijkheid bestaat hierbij dat het kind gefrustreerd kan raken, omdat “het tóch niet lukt”.