Tafelmethode met stoplichtkaartjes

De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

Tafels leren
Leer de tafels met de kleuren van het stoplicht. Met de kleuren groen, oranje en rood kun je de tafels van vermenigvuldiging leren. Ook kinderen die de tafels moeilijk vinden, kunnen op deze manier de tafels leren.

Over de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes
De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is bedacht door Els Roessingh-Van Iterson in de vorige eeuw. Esther Monfils heeft het stokje van haar overgedragen gekregen in 2008. De 1x, 10x, 5x structuur als kapstok van de tafels is de basis in de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Middels de metafoor van een stoplicht leren kinderen vanuit de 1x, 10x en 5x structuur (de groene kaartjes) het een of twee groepje(s) meer of minder principe (oranje en rode kaartjes). Naast het noemen van de tafels, de auditieve input, is er ook aandacht voor het zichtbaar
maken van de tafels, de visuele input, en het ervaren, de kinestetische input.

Door deze methode verkrijgen leerlingen inzicht, ze worden een rekendenker zou je kunnen zeggen, waarbij een aantal denksturende vragen centraal staan. In deze methode is er naast inzicht ook aandacht voor automatiseren én memoriseren. Automatiseren is een proces van opeenvolgende handelingen en memoriseren is het direct weten of benoemen. In tafeltaal is de tafelsom 5×4 geautomatiseerd als de leerling denkt ‘dat is de helft van 10×4, dus 20’ en
gememoriseerd als ’20’ direct uit het geheugen kan worden opgeroepen. Door het
automatiseren van de denkstappen die achter de gekleurde kaartjes schuilgaan,
wordt uiteindelijk toegewerkt naar memorisatie. Oefening en herhaling is daarbij heel erg belangrijk.

Voor wie?
De Tafelmethode met stoplichtkaartjes kan worden ingezet bij kinderen van de basisschool die problemen ondervinden met het leren van de tafels, maar ook met het automatiseren (en memoriseren) van de tafels.

Werkwijze
Om goed aan de slag te kunnen gaan met deze methode, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in hoe het zit met een aantal basisvaardigheden die nodig zijn om de tafels te kunnen leren, zoals het enigszins beheersen van de splitsingen van alle getallen tot en met 10, erbij- en erafsommen en halveren en verdubbelen. Wanneer een kind hier nog moeite mee heeft, zullen we hier eerst aandacht aan gaan besteden, voordat we de stap zullen gaan maken naar het werken met de stoplichtkaartjes.

Om ervoor te zorgen dat kinderen steeds beter leren automatiseren of zelfs memoriseren, is het belangrijk dat ze veel oefenen. In de praktijk zullen we hier natuurlijk intensief mee aan de slag gaan, maar ook zijn er materialen beschikbaar waarmee ouders zelf ook thuis nog verder kunnen oefenen met hun kind.

Kosten
De kosten van het werken met de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes vallen onder het tarief van Remedial Teaching.
Een compleet overzicht met alle tarieven van RT-Praktijk BOEBEL kunt u hier terugvinden.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over het werken met de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes, dan kunt u contact opnemen met RT-Praktijk BOEBEL. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website van stoplichtkaartjes.nl.
Hier zijn tevens andere erkende ambassadeurs van de training terug te vinden.