Voor wie?

Bij RT-Praktijk BOEBEL kunnen alle kinderen uit het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs (SBO of SO) of het voortgezet onderwijs (VO of VSO) terecht met het volgende:

  • leerproblemen
  • dyslexie/dyscalculie
  • faalangst of weinig zelfvertrouwen
  • AD(H)D, ASS of een andere diagnose
  • meer- of hoogbegaafdheid

RT-Praktijk BOEBEL gaat altijd uit van:

  • een positieve benadering: wat een kind al wél kan
  • opdoen van succeservaringen
  • vergroten van zelfvertrouwen

 

Meer informatie, een vrijblijvend kennismakingsgesprek of aanmelding?

Neem contact op met RT-Praktijk BOEBEL