• leerproblemen
  • dyslexie/dyscalculie
  • faalangst
  • AD(H)D en ASS
  • meer- of hoogbegaafdheid
  • positieve benadering: wat kan een kind wél
  • opdoen van succeservaringen
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • voor leerlingen uit basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs (SBO of SO), voortgezet onderwijs (VO of VSO)